Voortgang

Natuurlijk wil iedereen weten waar we staan… daarom zullen we met enige regelmaat deze progress bar even updaten!

We stellen ons geen deadlines, het doel kan in een paar maanden maar ook in een paar jaar behaald worden. Hiermee hopen we de slagingskans zo groot mogelijk te houden.

Laatste update progressie balk: 1 februari 2020

Kleindierpark de Nieuwe Dierentuin 1.0%